Naiset Suomen sisällissodassa

Tiina Lintunen

Suomen sisällissota vuonna 1918 ei ollut vain miesten sotaa, vaan se kosketti naisia monin eri tavoin. Naiset joutuivat lähettämään sotaan miehiään, isiään, veljiään ja poikiaan. Lähteneiden kohtalosta koettiin syvää huolta ja kotona jouduttiin tulemaan toimeen ilman näiden työpanosta. Näiden uusien kotona kasaantuneiden velvollisuuksien lisäksi sota muutti naisten rooleja myös muilla tavoin. Osa naisista intoutui oman puolensa aatteesta ja päätti lähteä tukemaan armeijan toimintaa eri tavoin. Tätä tapahtui sekä valkoisella että punaisella puolella.

Valkoiset naiset

Suojeluskuntien yhteyteen oli syksyllä 1917 perustettu naisosastoja, joiden tarkoituksen oli huolehtia miesten harjoitusten muonituksesta. Talvella naisosastoille alettiin antaa myös sairaanhoitokoulutusta. Sisällissodan syttyessä muonituskokemusta ja sairaanhoitotaitoa omaavia naisia tarvittiin valkoisen armeijan mukaan rintamalle. Osa heistä lähtikin suojeluskuntalaisten mukana, mutta heitä tarvittiin myös rintaman takaisissa sairaaloissa ja siviilialueilla muonittajina sotilaiden siirtyessä suurina joukkoina etappipisteeltä toiselle.

 
Naisten tärkeänä tehtävänä oli huolehtia myös suurten joukkojen muonituksesta rintaman takana. Kuvassa vaasalaiset naiset kuorivat perunoita Sentraali hotellissa siirtyviä joukkoja varten. Kuva: Pohjanmaan museo.
Naisten tärkeänä tehtävänä oli huolehtia myös suurten joukkojen muonituksesta rintaman takana. Kuvassa vaasalaiset naiset kuorivat perunoita Sentraali hotellissa siirtyviä joukkoja varten. Kuva: Pohjanmaan museo.

Sodan alussa naisten toiminta oli nimenomaan paikallisten aktiivien toimintaa. Helmikuussa se kuitenkin alkoi systematisoitua valtakunnallisen intendentuurilaitoksen perustamisen myötä. Naisia kutsuttiin sanomalehdissä osallistumaan heille sopivaan isänmaalliseen työhön, joita olivat majoitus, muonitus, vaatetus ja sairaanhoito. Naiset tekivät myös erilaisia sihteerin tehtäviä. Myös lipun ompeleminen kuului naisille ja se oli suoranainen kunniatehtävä. Taisteluiden alkaessa naisten vastuulle tuli henkisesti raskas ruumiiden peseminen ja saattaminen hautaan. Sairaalassa tarvetta oli myös lukuisille apulaisille:

Ei ollut tarpeeksi koulutettuja hoitajattaria, ja sen tähden otettiin joukko apulaisia. Muutamat heistä toimivat haavoittuneiden lohduttavina ja rohkaisevina sisarina. Oli avustettava ruokatarjoilussa, kammattava ja pestävä sairaat ja toimitettava heidän asioitaan. Oli hoidettava joku vekseli, tehtävä ostoksia ja hankittava sanomalehtiä ja kirjoja. Ennen kaikkea oli hoidettava sairaiden kirjeenvaihto. (Valkoinen kirja 1928, s. 195)

Hyvin vastuunalainen työ oli niillä naisilla, jotka kuljettivat haavoittuneita junissa. Kuvassa kolme hoitajaa ja kuusi sotilasta pöydän ympärillä viettämässä kahvituntia ambulanssijunassa Savon rintamalla. Kuva: Varkauden museo, A. Ahlström osakeyhtiön kokoelma, kuvaaja Ivar Ekström.

Kun valkoiset huomasivat, ettei kapinoivia punaisia saatukaan kuriin pelkillä vapaaehtoisilla suojeluskuntajoukoilla, antoi hallitus 18.2.1918 julistuksen. Siinä kutsuttiin jokainen asevelvollisuusiässä oleva lainkuuliainen kansalainen aseisiin isänmaan puolustamiseksi. Tätä julistusta tulkittiin tavalla, jota hallitus ei ollut odottanut. Pelkkään ruuanlaittoon ja ompeluun kyllästyneet nuoret naiset ilmoittautuivat halukkaiksi asepalvelukseen. Sekä Savossa että Pohjanmaalla nuoret naiset pyysivät päästä asekoulutukseen. Valkoisen armeijan ylipäällikkö Mannerheim torjui nämä ajatukset heti alkuunsa ja totesi sairaanhoidon ja huollon kuuluvan naisille ja taistelemisen olevan ”miehen yksinomaisena oikeutena ja velvollisuutena”. Myös porvarilliset naisyhdistykset ilmaisivat yhtenäisen vastustavan kantansa sanomalehdissä todeten olevan häpeällistä Suomen naisille, jos he ajattelemattomuuttaan tai seikkailunhalusta ryhtyisivät perustamaan naissotilasjoukkoja Venäjän malliin. Tämän jälkeen jo muodostuneet naisten pienet joukot hajotettiin ja koulutuksesta luovuttiin. Muutama yksittäinen nainen onnistui pääsemään miesten mukana rintamalle asetta kantaen. He olivat kuitenkin poikkeustapauksia ja virallisen kannan mukaan heidän toimintansa oli kiellettyä.

 

Punaiset naiskaartilaiset herättivät huomiota pukeutumalla housuihin. Tässä kuitenkin harvinainen kuva vastapuolelta. Suojeluskuntalaisen sotilaspukuun on pukeutunut helsinkiläinen Birgitta Gadolin, joka toimi Uudenkaupungin suojeluskuntaosaston lääkintähenkilönä Satakunnan rintamalla. Kuva: Uudenkaupungin museo, kuvaaja Augusta Olsson.

Naisten toimintaedellytyksiin vaikutti oleellisesti se, kummalla puolella rintamaa he olivat. Punaisten vallassaan pitämässä eteläisessä Suomessa valkoisia tukevien naisten tarvitsi toimia salassa. Tällöin oli tarvetta myös naispuolisille vakoojille ja salakuljettajille. Näissä harvinaisemmissa tehtävissä kunnostautuivat erityisesti nuoret naisylioppilaat. Kuuluisimmaksi naissalakuljettajaksi nousi sisällissodan jälkeen Verna Eriksson.

 

Sisällissodan aikana 24-vuotias Verna Eriksson halusi osallistua toimintaan valkoisen armeijan tukemiseksi. Tämä Helsingin yliopistossa fysiikkaa ja kemiaa opiskeleva teekkari ei tyytynyt salassa kutomaan lapasia tai sukkia punaisten miehittämässä kaupungissa, vaan halusi tehdä jotain rohkeampaa ja röyhkeän uskaliasta. Verna ryhtyi salakuljettamaan aseita ja patruunoita yhdessä opiskelutoverinsa Salme Setälän kanssa.

 

Heidän toimintansa oli erittäin riskialtista ja he eivät kertoneet siitä edes perheenjäsenilleen. Toiminta oli ehdottoman salaista ja toimeksiannoissa käytettiinkin salanimiä. Verna totteli nimeä Peija. Nuoret naiset harjoittivat salakuljetusta piilottamalla asevarusteita talvivaatteidensa alle tai lastenvaunuihin ja kuljettivat niitä uskaliaasti päivänvalossa aivan punakaartilaisten ja venäläisten sotilaiden silmien alla. Kukaan aseita salakuljettaneista opiskelijatytöistä ei tiettävästi jäänyt tästä toiminnasta kiinni.

Sodan päätyttyä sekä Verna että Salme saivat Mannerheimin myöntämän vapauden ristin tunnustuksena isänmaan puolesta tehdystä urhoollisesta työstä. Vernan tarina sai kuitenkin surullisen lopun jo samana syksynä, sillä hän menehtyi 16.10.1918 syöpään.

Valkoisille naisille ei maksettu palkkaa heidän suorittamastaan työstä. Yleensä he olivat taustaltaan hyvin toimeentulevista perheistä, jolloin rahallinen korvaus ei ollut välttämätöntä. Tämä osoittaakin sen, että valkoisella puolella naiset osallistuivat toimintaan aatteen innoittamina.

Verna Eriksson kuvattuna sodan jälkeen Suomen Kuvalehden kanteen kesäkuussa 1918. Kuva: Museovirasto, journalistinen kuva-arkisto Otava.

Punaiset naiset

Tammi-helmikuun vaihteessa 1918 punakaarti kutsui naisia aivan samoihin huolto- ja sairaanhoitotehtäviin kuin valkoisella puolella. Vallattuaan Helsingin punakaarti oli ottanut haltuunsa Suomen pankin ja se lupasi maksaa sekä sotilaille että armeijaa tukeville naisille työstä palkkaa. Palkat olivat korkeita ja esimerkiksi osuuskaupan konttorista punakaartin muonituskomitean rahastonhoitajaksi siirtynyt nainen sai kaksinkertaista palkkaa uudessa pestissään. Syynä punakaartin työn houkuttelevuuteen oli myös se, että sodan sytyttyä monet teollisuuslaitokset joutuivat lopettamaan toimintansa ja naiset olivat jääneet työttömiksi. Hyväpalkkaisia töitä olikin tavoittelemassa tuhansia naisia ja töitä ei riittänyt kaikille. Punaisten johto teki päätöksen, että töitä tulisi tarjota ensisijaisesti niille naisille, jotka olivat jo pitempään olleet työväenliikkeen jäseniä ja palkita heitä uskollisuudesta aatteelle. Aatteellinen innostus olikin myös useilla rahan ohella syynä kaartin toiminnan tukemiseen. Myös oma perhe saattoi yllyttää lähtemään kaartiin töihin, sillä tavallisesti huolto- ja sairaanhoitotehtävissä toimineiden naisten miespuoliset perheenjäsenet olivat mukana kaartissa sotilaina.

Porissa Etelärannankadulla Ruotsalaisella Klubilla sijainneen punaisten ensiapusairaalan potilashuone. Kuva: Satakunnan museo, kuvaaja John Englund.

Toini Wälläri kertoo liittymisestään punakaartiin sairaanhoitajaksi

Lähde: Työväen muistitietokunta, Työväen Arkisto.

 

 

Punaisella puolella naisia kelpuutettiin myös arvostettuihin hallinnollisiin tehtäviin. Esimerkiksi Hanna Karhinen ja Hilja Pärssinen toimivat Suomen kansanvaltuuskunnassa, joka oli punaisten vallankumouksellinen hallitus. Naisia toimi myös paikallisissa punaisissa vallankumousoikeuksissa, jotka ottivat hoitaakseen raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksien tehtäviä punaisten valtaamilla alueilla.

Monet nuoret naiset jäivät ilman haluttuja punakaartin töitä. Heidän keskuudessaan virisi ajatus, että he voisivat osallistua kaartin toimintaan myös tarttumalla miesten tavoin aseisiin. Olihan Venäjälläkin ollut naissotilaita, joten esikuvaa ei tarvinnut etsiä kovin kaukaa. Punaisten johdossa ei pidetty ajatuksesta ja myös sosialidemokraattisten naisten yhdistykset vastustivat naiskaarteja jyrkästi. Virallisessa päätöksenteossa jahkailtiin kuitenkin niin kauan, että ensimmäiset naiskaartit oli jo ehditty perustaa, kun Suomen työväen pääneuvosto 2.3.1918 kielsi naisten aseistamisen. Niinpä kansanvaltuuskunta teki asiaa harkittuaan kompromissin, että jo perustettuja naiskaarteja ei hajotettaisi, vaan ne pidettäisiin reservissä. Naisia käytettiin aluksi vartiointitehtäviin, mutta sodan edetessä ja kääntyessä punaisille tappiolliseksi myös naiset kelpasivat rintamalle ja naiskaarteja perustettiin lisää jo maaliskuun aikana.

 

Kaikkiaan noin 30 naiskaartiin liittyi arviolta 2400 naista, mutta kaikki heistä eivät osallistuneet taisteluihin. Lisäksi on arvioitu noin 200 naisen tarttuneen aseeseen muun toimensa ohessa, erityisesti perääntymisvaiheessa. Naiskaartilaiset olivat hyvin nuoria, vain vajaa kolmannes heistä oli yli 20-vuotiaita. Nuorimmat olivat vasta 13-vuotiaita lapsia. Juuri nuoruuden kiihko ja innostus kannustivat nuoria naisia liittymään kaartiin, kannattamaan punaista aatetta ja uhmaamaan vanhoja sovinnaisia tapoja ja odotuksia.

Naiskaartilaisten merkitys itse taisteluissa ei ollut kovin merkittävä heidän suhteellisen pienen lukumääränsä vuoksi, koska punakaartin kokonaisvahvuus oli noin 100 000. Naisten osallistumisella oli kuitenkin symbolinen merkitys ja varsinkin sodan loppuvaiheessa korostettiin, että miehet eivät voi perääntyä, jos naisetkin uskaltavat pitää paikkansa rintamalla.

 

Taisteluissa naissotilaita kuoli noin 60 ja huollossa ja sairaanhoidossa toimineita naisia arviolta 70. Taisteluiden jälkeen aseellisia naisia teloitettiin 260 ja muita punaisia naisia 190.  Nämä luvut eivät ole tarkkoja, sillä aivan kaikkia vainajia ei välttämättä ole koskaan löydetty.

 

Naissotilaat rikkoivat aikakautensa rajoja monin tavoin. Yksi niistä oli pukeutuminen housuihin, mitä tuohon aikaan pidettiin naisille sopimattomana. Osa naisista myös leikkasi hiuksensa lyhyiksi ja otti kaartissa käyttöön miehen etunimen. Kuvassa tuntematon punakaartilaispari viipurilaisessa kuvaamossa 1918. Kuva: Lappeenrannan museon Wiipuri-museon kokoelma.

Pakeneminen kohti itää ja naiset vankileireillä

Kun tappio näytti selvältä, lähtivät punaiset pakenemaan kohti itää tarkoituksenaan päästä rajan yli Neuvosto-Venäjän puolelle. Pitkiin pakokollonnoihin liittyi myös naisia ja lapsia, sillä monet sotilaat ottivat mukaansa koko perheen, koska paluu kotimaahan näytti hyvin epävarmalta. Pakenijoiden joukossa oli siis sekä punakaartin palkkalistoilla olleita naisia että naisia, jotka olivat matkalla pelkästään miestään seuraavina pakolaisina. Osa matkalaisista ehti paeta rajan yli, mutta valtaosa jäi valkoisten vangiksi toukokuun alussa. Suuri vankisuma jäi kiinni Lahden edustalla ja tuolla Fellmannin pellolla pidettiin yli 20 000 vankia muutaman päivän ajan, kunnes heitä alettiin siirtää vankileireille. Eri puolella Suomea punaisiksi epäiltyjä henkilöitä jäi kiinni noin 80 000.

Valkoiset siirtävät Hyvinkäältä tuotuja punavankeja Rautatientorilla keväällä 1918. Kaupunkilaiset kokoontuivat katsomaan vankeja ja huusivat pilkkahuutoja näiden marssiessa vartijoidensa kanssa ohitse. Kuva Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Ivan Timiriasew.

Vankileireillä naiset joutuivat odottamaan oman asiansa käsittelyä yleensä kahdesta viikosta jopa yli neljään kuukauteen. Esitutkinnan aikana pyrittiin määrittelemään vangin vaarallisuusaste ja harmittomimmat lähetettiin kotipaikkakunnilleen odottamaan oikeuskäsittelyään. Vakavammista rikoksista epäiltyjä pidettiin vangittuina ja heistä pyydettiin kotipaikkakunnalta lisätietoja. Vankileireillä olot olivat kurjat. Tilat olivat ahtaat ja peseytymismahdollisuudet heikot, jolloin syöpäläiset ja niiden tuomat taudit levisivät nopeasti. Ravintotilanne oli leireillä ala-arvoinen, joten nälän heikentämät vangit olivat alttiita sairastumaan ja kuolivat sellaisiinkin sairauksiin, joihin normaalioloissa eivät olisi menehtyneet.

Naiset selviytyivät vankileireillä kuitenkin huomattavasti miehiä paremmin ja kuolleisuus oli heidän joukossaan vähäistä. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin naisten on arvioitu pitäneen parempaa huolta hygieniastaan. Lisäksi naisten kaloritarve oli miehiä pienempi ja useilla heistä oli mahdollisuus päästä leireillä töihin esimerkiksi keittiöön, mistä sai palkaksi ylimääräisen ruoka-annoksen. Naisten tiedetään olleen myös keskenään solidaarisia ja jakaneen saamiaan ylimääräisiä ruoka-annoksia vankitovereilleen. Naiset olivat usein leireillä neuvokkaita ja pyrkivät parantamaan tilannettaan vetoamalla vartijoiden hyväntahtoisuuteen ja tarvittaessa liittoutumalla vihollisen kanssa. Olot eri vankileireillä vaihtelivat hyvinkin paljon riippuen vartijoiden asenteesta; jotkut heistä pyrkivät auttamaan, toiset taas olivat hyvin ankaria.

Punakaartin ensiapujoukoissa toiminut lempääläläinen Elli Nurminen kuvailee Hennalan ja Hämeenlinnan vankileirien arkea.

 

Lähde: Työväen muistitietokunta, Työväen Arkisto.

 

 

Sodan jälkeen

Ennennäkemättömän suuren vankimäärän vuoksi Suomeen perustettiin eri puolille maata 145 valtiorikosoikeutta jakamaan punaisille tuomioita. Oikeuden eteen päätyi 75 575 henkilöä, joista naisia oli 5533. Naisten tuomiot olivat pääosin lieviä. Useampi kuin joka neljäs vapautettiin kokonaan syytteistä. Heidän katsottiin joko olleen täysin syyttömiä pakolaisia tai avustaneen punakaartia niin vähäisissä määrin, ettei tuomiota katsottu aiheelliseksi. Laki ei kuitenkaan ollut kaikille sama, jotkut valtiorikosoikeudet olivat tuomioissaan ankarampia kuin toiset. Valtaosa naisista tuomittiin avunannosta valtiopetokseen ja yleisimmin rangaistuksena oli ehdollinen 2-3 vuoden tuomio. Heidät laskettiin siis vapaaksi, mutta heidän piti elää nuhteettomasti seuraavan viiden vuoden ajan, jotta vankeustuomio ei astuisi voimaan. Vain yksi nainen tuomittiin oikeudessa kuolemanrangaistukseen, mutta hänetkin ehdittiin armahtaa ennen tuomion astumista voimaan. Kaikki valtiorikosoikeudessa langettavan tuomion saaneet menettivät myös kansalaisoikeutensa määräajaksi. Tämä tarkoitti muun muassa äänioikeuden menettämistä.

Punaisia naisia ei tuomittu vain oikeudessa. Myös valkoinen ympäröivä yhteisö tuomitsi heidät sodan jälkeen ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla paluu arkeen oli vaikeaa. Siellä kaikki tiesivät toistensa poliittisen värin ja kapinnallista toimintaa oli vaikea antaa anteeksi. Varsinkin taloissa piikoina ja palvelijattarina olleita naisia karsastettiin ja heitä ei useinkaan suostuttu ottamaan enää takaisin töihin samaan taloon. Työpaikkailmoituksissa korostettiin kesällä ja syksyllä 1918, ettei ”punikkeja” haluta palkata. Tehtaisiin palaaminen oli helpompaa, sinne kaivattiin ammattitaitoisia työntekijöitä.

 

Sota ei säästänyt naisia siviileinäkään. Monet perheet hajosivat, kun miehet kuolivat, pakenivat itärajan yli tai joutuivat vankilaan, ja naiset jäivät yksin huolehtimaan lapsista. Yhteiskunta jakautui kahtia. Eriarvoinen kohtelu näkyi naisten kohdalla esimerkiksi siinä, että valkoisten sotilaiden leskille myönnettiin valtion eläkkeet nopeasti sodan jälkeen, mutta punaisen puolen leskien ei katsottu olevan oikeutettuja samaan tukeen, vaan heidän tuli turvautua harkinnanvaraiseen köyhäinapuun. Köyhäinapu oli suuruudeltaan huomattavasti eläkettä pienempi ja sitä vastaanottavat henkilöt menettivät äänioikeutensa. Arjesta selviytyäkseen perhettään yksin elättämään jääneiden naisten täytyi olla neuvokkaita ja turvautua lähipiirinsä apuun.

 

Sisällissota oli traumaattinen kokemus sekä valkoisen että punaisen puolen naisille. Läheisensä menettäneiden suru oli musertava. Punaisella puolella tähän sekoittui vielä häpeää ja monet vaikenivatkin kokemuksistaan vuosikymmeniksi tai koko loppuiäkseen.

 

 

Kaksi työpaikkailmoitusta Helsingin Sanomissa 1.6.1918. Niissä ilmoitetaan selkeästi, että punaisia naisia ei haluta palkata näihin tehtäviin.

Lähteet ja kirjallisuus

Haastattelut: Työväen muistitietokunta, Työväen Arkisto.

Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas (toim.), Sisällissodan pikkujättiläinen.WSOY 2009.

Hoppu, Tuomas, Tampereen naiskaarti: Myytit ja todellisuus. Ajatus Kirjat 2008.

Hoppu, Tuomas, Sisällissodan naiskaartit. Suomalaisnaiset aseissa. Gummerus 2017.

Lintunen, Tiina, ”Naiset sodassa.” Teoksessa Haapala, Pertti & Hoppu, Tuomas (toim.), Sisällissodan pikkujättiläinen. WSOY 2009.

Lintunen, Tiina, ”Filthy Whores and Brave Mothers – Women in War Propaganda.” Teoksessa Vuorinen, Marja (toim.), Enemy Images in War Propaganda. Cambridge Scholars Publishing 2012.

 

Lintunen, Tiina, Punaisten naisten tiet. Otava 2017.

Lintunen, Tiina, ”Valkoisten ja punaisten sota.” Teoksessa Tepora, Tuomas & Roselius, Aapo (toim.), Rikki revitty maa. Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. Gaudeamus 2018.

Sulkunen, Irma & Nevala, Seija-Leena & Markkola Pirjo, Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms. Cambridge Scholars Publishing 2009.

Tepora, Tuomas & Roselius, Aapo (toim.), Rikki revitty maa. Suomen sisällissodan kokemukset ja perintö. Gaudeamus 2018.

Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo, Kansalliskirjasto,  Lappeenrannan museo, Museovirasto, Satakunnan museo, Pohjanmaan museo, Uudenkaupungin museo, Vapriikin kuva-arkisto, Varkauden museo.

Tiina Lintunen

 

Tiina Lintunen on Turun yliopiston poliittisessa historiassa työskentelevä historiantutkija ja valtiotieteen tohtori. Lintunen väitteli vuonna 2015 punaisten naisten kohtaloista Suomen sisällissodan jälkimainingeissa. Tutkimuksessaan hän on perehtynyt erityisesti Suomen sisällissodan arjen historiaan.